Кваліфікаційні характеристики

відгук Продавець продтоварів0001

відгук Продавець непрод товарів

відгук Касир 0002

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація:керування машинами категорії С

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин; конструктивні особливості будови різних типів та модифікацій дорожньо-будівельних машин; правила та способи виконання дорожньо-будівельних робіт; способи виконання слюсарних робіт з технічного обслуговування та ремонту дорожньо-будівельних машин; правила дорожнього руху, правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Повинен уміти:самостійно виконувати дорожньо-будівельні роботи на самохідних дорожньо-будівельних машинах з причіпними і начіпними знаряддями, що агрегатуються з ними. Виконувати дорожньо-будівельні роботи на самохідних котках різних конструкцій і землерийно-фрезерних машинах. Дотримуватися правил технічної експлуатації дорожньо-будівельних машин, правил дорожнього руху, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування дорожньо-будівельних машин, на яких працює. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин. Ремонтувати, складати і регулювати вузли й агрегати середньої складності дорожньо-будівельних машин  із заміною окремих частин і деталей. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту дорожньо-будівельних машин.

 

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень*Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва* категорії А1.

-         за умови первинної професійної підготовки за двома або кількома категоріями – без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж керування машинами категорії А1 не менше 1 року.

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація:керування машинами категорії В3

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання збиральних робіт на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід з дотриманням вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії та  правила їх технічної експлуатації; способи виконання слюсарних робіт на самохідних комбайнах для збирання картоплі, коренеплодів, овочів, плодів та ягід; конструктивні особливості будови та експлуатації самохідних машин цієї категорії; правила і способи проведення технологічних регулювань, налагоджень і ремонту самохідних машин цієї категорії; шляхи та засоби запобігання втратам під час збирання врожаю коренеплодів, картоплі тощо.

Повинен уміти:самостійно виконувати сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід з дотриманням вимог агротехніки та агротехнології. Проводити технологічні регулювання, налагодження та ремонт самохідних машин для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід. Виконувати  слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів для збирання картоплі, коренеплодів, овочів, плодів та ягід. Проводити їх щозмінне технічне обслуговування. Запобігати втратам врожаю під час збирання цих культур. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 

7.     Специфічні вимоги

 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація:керування машинами категорії В2

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на самохідних кормозбиральних машинах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології;  будову, принцип дії та правила їх технічної експлуатації; конструктивні особливості та правила експлуатації кормозбиральних машин різних типів і модифікацій; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту кормозбиральних комбайнів; шляхи та засоби запобігання втратам кормової сировини під час збирання врожаю.

Повинен уміти:самостійно виконувати збиральні роботи на кормозбиральних комбайнах з дотриманням вимог агротехніки та агротехнології. Запобігати втратам сировини під час заготівлі різних видів кормів. Проводити технологічні регулювання, налагодження та ремонт кормозбиральних машин. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту кормозбиральних машин. Проводити щозмінне технічне обслуговування кормозбиральних  машин. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.


5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча.

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація: керування машинами категорії В1

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних  комбайнах згідно з  сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен уміти:самостійно виконувати сільськогосподарські  (збиральні) роботи  на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримуватися правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

 

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація:А2

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову,  принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначати несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усувати їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.                     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація: А1

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори) .

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.

Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.     Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.      Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.      Кваліфікація: керування машинами категорії Н

3.      Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання робіт з внесення пестицидів, гербіцидів та інших засобів захисту рослин на самохідних машинах для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, меліоративних та інших робіт; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних машин із захисту рослин, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій; особливості обслуговування машин під час застосування хімічних засобів захисту рослин; правила дорожнього руху; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту самохідних машин із захисту рослин від шкідників та хвороб, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій; конструктивні особливості будови та експлуатпції самохідних машин із захисту рослин від хвороб і шкідників, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій; правила та способи проведення технологічних регулювань, налагоджень і ремонту самохідних машин із захисту рослин від хвороб та шкідників, меліоративних та інших машин, які не включені в попередніх категоріїй; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни, пожежної безпеки під час внесення хімічних засобів захисту рослин, меліоративних та інших робіт.

Повинен уміти:самостійно виконувати сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для боротьби з хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконувати меліоративні роботи на самохідних і причіпних меліоративних машинах. Проводити технологічні регулювання та техобслуговування самохідних машин для боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, техобслуговування та ремонту самохідних машин для боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій. Дотримуватися правил доржнього руху та правил технічної експлуатації  самохідних машин для захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників, меліоративних та інших машин, які не включені до попередніх категорій. Дотримуватися правил виробничої санітарії, особистої гігієни під час  внесення пестицидів, гербіцидів та інших засобів хімічного захисту рослин і меліоративних роботах. Правильно користуватися індивідуальними засобами захисту під час внесення хімічних засобів захисту рослин. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

 

4.      Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.      Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1.

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ, ІІІ атестаційних рівнів;

- за умови підвищення кваліфікації – стаж керування машинами категорії А1 або А2 не менше одного року.

 

6.      Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

7.      Специфічні вимоги

 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1. Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.Кваліфікація:керування машинами категорії Е1, Е2

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип дії та правила технічної експлуатації навантажувачів різних типів і модифікацій, які застосовуються при виконанні вантажно-розвантажувальних та інших робіт; класифікацію та типи вантажів; конструкційні особливості будови навантажувачів різних типів і модифікацій;  правила дорожнього руху, технічної експлуатації та ремонту навантажувачів; правила проведення вантажно-розвантажувальних робіт; особливості навантаження, розвантаження легкозаймистих вантажів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших токсичних речовин, способи виконання слюсарних робіт з технічного обслуговування, ремонту навантажувачів різних типів і модифікацій; правила користування індивідуальними засобами захисту під час навантаження, транспортування  вантажів хімічної промисловості та інших токсичних речовин.

Повинен уміти:керувати тракторними навантажувачами і розвантажувачами,  вагононавантажувачами та усіма  спеціальними  вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, відвантаження, переміщення та укладання в штабелі різних вантажів. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи на виробництві із застосуванням навантажувачів різних типів і модифікацій залежно від їх вантажопідйомності та потужності двигуна (Е 1 – до  147 кВт, Е 2 – понад  147 кВт). Проводити слюсарні роботи середньої складності під час технічної експлуатації, техобслуговування та ремонту навантажувачів різних типів і модифікацій вітчизняного та імпортного виробництва. Дотримуватися правил проведення стропування та розстропування вантажів різних видів. Дотримуватися правил технічної експлуатації, правил дорожнього руху, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації, техобслуговування та ремонту навантажувачів різних типів і модифікацій, які агрегатуються з тракторами. Додержуватися правил безпечного навантаження, транспортування, розвантаження легкозаймистих вантажів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших токсичних речовин.

 

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1.

-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ, ІІІ атестаційних рівнів за двома або кількома категоріями без вимог до стажу роботи;

-          за інших умов: для отримання права керування машинами категорії Е1 — стаж роботи на машинах категорій А1 або А2 не менше 1 року; для отримання права керування машинами категорії Е2 — стаж керування машинами категорії А2  не менше 1 року.

 

6.Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

7.Специфічні вимоги

 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.     Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.     Кваліфікація: керування машинами категорії D1

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила технічної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту екскаваторів різних типів і марок; будову, технічні характеристики машини, якою керує; принцип роботи  механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, а також  гальмівної й контрольно-захисної систем; причини виникнення несправностей і способи їх усунення; правила розроблення грунтів різних категорій на різній глибині забою як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра; умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій; правила застосування та використання змінного робочого устаткування; монтаж і демонтаж робочого устаткування; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; правила  дорожнього руху, способи виконання слюсарних робіт з технічного обслуговування та ремонту екскаваторів; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен уміти:керувати одноковшовими екскаваторами  залежно від об’єму (місткості) ковша (D 1 – до 4 м3) під час розробляння ґрунтів у процесі будівництва об’єктів і споруд різного призначення, різних каналів, гребель, захисних земельних дамб, інших аналогічних за складністю виконання споруд: улаштування виїмок, насипів, резервів,  кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав тощо. Застосовує змінне робоче устаткування. Виконувати роботи: з розроблення ґрунтів вище або нижче стояння машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких та шматкових матеріалів, планування  поверхонь, копання колодязів, чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові; із забивання паль; з руйнування та розрушення твердих і мерзлих ґрунтів, різання мерзлих  ґрунтів, утворення щілин методом «стінка в ґрунті», прокладання дренів тощо. Проводити роботи з технічного обслуговування та ремонту екскаваторів різних типів і модифікацій вітчизняного й імпортного виробництва. Виконувати роботи з техобслуговування та ремонту гідравлічної системи екскаваторів різних типів. Самостійно проводити поточний ремонт, монтаж і демонтаж основних робочих органів на тракторах з різною потужністю двигуна та  об’ємом ковша. Додержуватися правил технічної експлуатації, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки  під час робіт з використанням екскаваторів різних типів і марок.

 

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1.

-         за умови первинної професійної підготовки за двома або кількома категоріями – без вимог до стажу роботи;

-         за умови підвищення кваліфікації стаж керування машинами категорії А1 не менше 1 року.

 

6.      Сфера професійного використання випускника.

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

7.     Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

1.          Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.          Кваліфікація:керування машинами категорії GІ, G2

3.          Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип дії, технічні характеристики, правила монтажу, демонтажу навісного устаткування бульдозера; правила технічної експлуатації, техобслуговування та ремонту бульдозерів; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; техніку виконання робіт під час розроблення, переміщення та планування ґрунтів при улаштуванні силосних споруд, споруд для зберігання коренебульбоплодів тощо; техніку і правила очищення доріг від снігу, проведення поверхневого поліпшення лук і пасовищ; способи та прийоми проведення землевпоряджувальних робіт під час озеленення сільських територій; вкриття землею споруд для зберігання коренебульбоплодів; способи проведення слюсарних робіт під час експлуатації, техобслуговування та  ремонту бульдозерів; техніку і правила змащування; норми витрат паливно-мастильних матеріалів та способи їх економії; правила дорожнього руху, охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

Повинен уміти:самостійно керувати бульдозерами з потужністю двигуна відповідно до 73,5 і понад 73,5 кВт. Виконувати роботи під час розроблення, переміщення та планування ґрунтів, улаштування силосних споруд, споруд для зберігання коренебульбоплодів та ін. Проводити роботи з очищення доріг від снігу, поверхневого поліпшення лук і пасовищ, під час заготівлі силосу, сінажу, зерносінажу.

Виконувати землевпоряджувальні роботи під час ремонту сільських  та польових доріг сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Проводити землевпоряджувальні роботи під час озеленення сільських територій, вкриття землею сховищ коренебульбоплодів, гноєсховищ тощо. Виконувати монтажні та демонтажні роботи  під час навішування та зняття лопати з трактора відповідної потужності. Проводити слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, техобслуговування та ремонту бульдозерів. Виконувати щозмінне технічне обслуговування бульдозера, брати участь у його планово-запобіжному ремонті.

Дотримуватися правил дорожнього руху, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.
Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в)не допускати браку в роботі;

г)знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

4.          Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1.

-         за умови продовження професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ, ІІІ атестаційних рівнів за двома або кількома категоріями –без вимог до стажу роботи.

-         за умови підвищення кваліфікації на категорію Е1 – стаж керування машинами категорії А1 або А2 не менше одного року;

-         за умови підвищення кваліфікації на категорію Е2 – стаж керування машинами категорії А2 не менше одного року;

 

5.          Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

6.          Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 

1. Професія – 5220.

2. Продавець продовольчих товарів

3. Кваліфікація 3 розряд

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

Повинен знати: асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування  штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації;  основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

Повинен уміти: приймати товари; перевіряти заповнення тарних  одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства. Готувати робоче місце до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в  оформленні прилавкових вітрин.

4. Загальні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які  навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Торгівля та громадське харчування. Торгівля продовольчими товарами (за видами).

 

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика приведена на основі державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 5220. H55051-2006 з професії  5220 «Продавець продовольчих товарів».

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 

1. Професія–  5220

2. Продавець непродовольчих товарів

3. Кваліфікація – 3 розряд

 

Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві; перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню); правила підготовки товарів до продажу; способи показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів; шкали розмірів і правила їх визначення; правила зберігання порядок використання товарно-касових книг; правила експлуатації відповідних  видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА; правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; порядок розрахунку з покупцями; правила поводження з тарою; порядок обміну товарів; правила продажу непродовольчих товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, проти­пожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

Повинен уміти: обслуговувати покупців, показувати то­вари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особли­востей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару, відбивати вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або переві­ряти реквізити наданого чеку), видавати покупку. Готувати товар до продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробу, комплектувати, перевіряти експлуатаційні властивості, підпрасовувати. Готувати робоче мі­сце: перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обла­днання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи ЕККА або конт­рольно-касову книгу, отримувати і готувати пакувальний матеріал. Розмі­щувати та викладати товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи. Заповнювати та прикріплювати ярлики ціни. Оформляти вітрини прилавків. Підрахо­вувати гроші (чеки) та здавати їх у встановленому порядку. Звіряти суму реалізації з показниками касового лічильника. Прибирати нереалізо­вані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації.

4. Загальні вимоги:

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Торгівля. Торгівля непродовольчими товарами (за видами).

 

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика приведена на основі державного стандарту професійно-технічної  освіти ДСПТО 5220. H55050-2006 з професії 5220 «Продавець непродовольчих товарів»

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1.     Професія – 8162.2 Оператор котельні

2.     Кваліфікація __2 розряд______________________________

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: принцип роботи котлів, що обслуговуються; склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубо-проводів; правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

 

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до  21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), які  працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; здійснювати розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою; регулювати горіння палива; стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням до  42 ГДж/год (до 10 Гкал/год); очищати м’яту пару та проводити деаерацію води; здійснювати пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів; чистити арматуру та прилади котла; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

 

1.     Професія – 8162.2 Оператор котельні

2.     Кваліфікація __3 розряд_________________________

3.     Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову котлів, які обслуговуються; будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів; схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

 

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли зі сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год); здійснювати пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів; забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні; здійснювати пуск, зупинку та перемикання агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів; вести облік теплоти, яка відпускається споживачам; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

є) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

ж) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

 

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування

 

2. Кваліфікація: 2 розряд

 

3. Кваліфікаційні вимоги:

 

Повинен знати:найменування та призначення деталей та матеріалів, що використовуються під час монтажу, вимоги до них; правила поводження з інструментом, що використовується під час монтажу сантехнічних мереж; правила та способи приготування, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів.

 

Повинен уміти:виконувати під керівництвом монтажника санітарно-технічного устаткування вищої кваліфікації роботи з монтажу та випробування вузлів водопровідної, каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів. Підбирати труби, фасонні частини та кріпильний матеріал. Нарізати різьбу та обробляти кінці труб. Здійснювати підготовку, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів під час монтажу сантехнічних кабін тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

-         раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         додержуватися норм технологічного процесу;

-         не допускати браку в роботі;

-         знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним,   непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

-         знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна  загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних і каналізаційних мереж, водопровідного і санітарного устаткування.

 

7.    Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

 

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування

 

2. Кваліфікація: 2 розряд

 

3. Кваліфікаційні вимоги:

 

Повинен знати:найменування та призначення деталей та матеріалів, що використовуються під час монтажу, вимоги до них; правила поводження з інструментом, що використовується під час монтажу сантехнічних мереж; правила та способи приготування, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів.

 

Повинен уміти:виконувати під керівництвом монтажника санітарно-технічного устаткування вищої кваліфікації роботи з монтажу та випробування вузлів водопровідної, каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів. Підбирати труби, фасонні частини та кріпильний матеріал. Нарізати різьбу та обробляти кінці труб. Здійснювати підготовку, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів під час монтажу сантехнічних кабін тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

-         раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         додержуватися норм технологічного процесу;

-         не допускати браку в роботі;

-         знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним,   непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

-         знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна  загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних і каналізаційних мереж, водопровідного і санітарного устаткування.

 

7.    Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

 

професійно-технічного навчального закладу

 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

 

 

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

 

                            (код, назва професії)

 

         2. Кваліфікація: 2 розряд

 

                                      рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

 

         3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

 

принцип роботи обслуговуваних котлів, форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи;

 

будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів;

 

склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів;

 

призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;

 

будову механізмів для готування пилоподібного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення;

 

будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м’ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів;

 

допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення; вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки; порядок заправлення топки; основні властивості золи та шлаку;

 

порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів;

 

правила планування шлакових і зольних відвалів.

 

Повинен уміти:

 

обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/’год),  окремі водогрійні чи парові котли з теплопродуктивністю котла  до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/гсд), які працюють на твердому паливі

 

обслуговувати котли парових залізничних кранів вантажністю до 25т;

 

розпалювати, пускати, зупиняти котли та постачати їх водою;   подрібнювати паливо, завантажувати та шурувати топку котла;       регулювати горіння палива;

 

спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається  в опалювальну систему;

 

пускати,  зупиняти  насоси,  мотори,  вентилятори  та  інші механізми;

 

чистити арматуру та прилади котла;

 

обслуговувати, тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год;

 

очищати м’яту пару та проводити деаерацію води;

 

підтримувати необхідний тиск та температуру води і пари;

 

брати участь у промиванні, очищенні та ремонті котла;

 

прибирати вручну золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;

 

планувати шлакові та зольні відвали.

 

 

 

1. Професія:  8162.2, машиніст (кочегар) котельні

 

                            (код, назва професії)

 

         2. Кваліфікація: 3 розряд

 

                                      рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

 

         3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

 

будову застосовуваного устаткування та механізмів;

 

способи раціонального спалювання палива в котлах;

 

схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж;

 

порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла;

 

значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів;

 

правила догляду за устаткуванням, що обслуговує, та способи усунення недоліків у його роботі;

 

типи котлів, що обслуговує;

 

правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку;         системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів);

 

правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення;

 

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

 

Повинен уміти:

 

обслуговувати водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад З до 10 Гкал/год), окремі водогрійні  парові  котли  з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год  (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на твердому паливі;

 

обслуговувати котли на парових залізничних кранах вантажністю понад 25 т або котли парових екскаваторів;

 

пускати, зупиняти, регулювати та спостерігати за роботою тягових і золо- та  шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників   та   живильних насосів;

 

обслуговуват тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);

 

забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;

 

пускати, зупиняти і перемикати агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів;

 

веде облік тепла, що відпускає споживачам;

 

при6ирати механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів;

 

навантажувати золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце;

 

спостерігати за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв;

 

змивати шлак і золу спеціальними апаратами;

 

брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

 

 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

 

Повинен:

 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

 

в) не допускати браку в роботі;

 

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 

е) знати основи інформаційних технологій;

 

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

 

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

 

 

 

5. Кваліфікаційні вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника

 

Житлово-комунальне господарство, промисловість

 

 

 

7. Специфічні вимоги:

 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання не менше 18 років.

 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

 

7.3. Медичні обмеження.


 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 

1. Професія 4211 

2. Касир торговельного залу

3. Кваліфікація – 3 категорія

 

         Кваліфікаційні  вимоги:

Повинен знати: порядок виконання касових операцій; правила розрахунку із споживачами; порядок одержання, зберігання та видання коштів; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: перевіряти справність електронного контрольно-касового апарату, виконувати підготовчі операції: заправляти контрольну і чекову стрічки ( по мірі необхідності), одержувати розмінну монету – в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщувати її в касовій шухляді, отримувати “нульові чеки”, виконувати операцію “службове внесення готівки”. Ознайомлюватися з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них. Вести розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги, підраховувати вартість покупки. Отримувати гроші, видавати чек, здачу. Повертати гроші за невикористаний чек. Усувати дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату. Виконувати службовий звіт касира. Визначати по ньому суму виторгу, що підлягає здачі в головну касу магазину.

Виконувати звіт з обнуленням та записувати його в книгу обліку розрахункових операцій і оформляти її в установленому порядку. Проводити розрахунки з покупцями при виникненні непередбачуваних випадків. 

 

         4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна  загальна  середня   освіта (по закінченню  навчання). Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного  використання  випускника

Торгівля. Торгівля непродовольчими, продовольчими товарами (за видами).

 

7. Специфічні    вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать:  чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика приведена на основі державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 4211- GO.5200-2009 з професії  4211 «Касир торговельного залу».

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

 

1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

2. Кваліфікація – 2 розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти:виконувати  ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і  механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій  із вуглецевих сталей першої групи зварюваності,  Ст. 1  – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К  в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм,     встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.

Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками  і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому.

Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізаємості (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах.

Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ.

Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.

Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання.

Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.

Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.

Читати прості креслення (до двох основних проекцій)..

Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії

  електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;

газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; зварювальних напівавтоматів: для механізованого  зварювання в активних газах і під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури

        способи і основні прийоми підготовки кромок;  види підготовки країв; вимоги до  прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

         основні властивості і вимоги до  електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;

        залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі  і під шаром флюсу;

 призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;  

 призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;  характеристику газового полум’я;

габарити лому за Державним стандартом..

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування.

7. Специфічні вимоги:

1. Вік – по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать – жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства,  установи та організації, що здійснюють  підготовку кваліфікованих робітників)

 

         1. Професія :  8323 Водій тролейбуса

         2. Кваліфікація :  3 клас

         3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: будову, принцип дії обладнання і можливі  несправності тролейбусів, які експлуатуються в даному господарстві; Правила дорожнього руху (1094-93-п), технічної експлуатації і користування тролейбусами; правила експлуатації шин; існуючі форми проїзних документів; інструкцію щодо економії електроенергії; особливості водіння тролейбусів в осінньо-зимових умовах, порядок роботи у разі безкондукторного і безкасового обслуговування пасажирів; профіль і особливості маршруту, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху; порядок оформлення проїзної документації; періодичність оглядів і ремонт тролейбусів; будову кас, компостерів і радіоустановки; норми зносу шин; правила спілкування  з пасажирами.

         Повинен уміти :  керувати тролейбусами, що експлуатуються у даному господарстві, з додержанням розкладу і правил безпеки руху в депо і на лінії; зчіплювати тролейбуси і керувати  тролейбусом, який буксирується. Виконувати підготовчі роботи перед виїздом на лінію і після повернення у парк; контролювати дотримання правил посадки і висадки пасажирів, завантаження і вивантаження вантажів; усувати виниклі під час роботи на лінії найпростіші несправності, оформлювати і подавати заявки на усунення несправностей рухомого складу; у разі обслуговування пасажирів без кондуктора оголошувати зупинки з використанням радіоустановки, повідомляти про порядок оплати проїзду та одержання квитків.

 

4. Загальнопрофесійні  вимоги

          Повинен:

 

5. Вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Міський регулярний електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія  :  8323   Водій трамвая

2. Кваліфікація:  3 клас

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип дії і можливі несправності трамвайних вагонів, що експлуатуються на даному підприємстві, їх обладнання; Правила дорожнього руху (1094 – 93 – п), технічної експлуатації та користування трамваєм; існуючі форми проїзних квитків; інструкцію з економії електроенергії; особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період; порядок роботи у разі безкондукторного обслуговування пасажирів; профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху; порядок оформлення проїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів трамваїв, правила користування радіоустановкою і компостерами; інструкції щодо зчеплення – розчеплення поїздів та їх буксирування і технічного обслуговування; характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі і рейкового полотна, основи психології, правила спілкування з пасажирами.

 

Повинен уміти: керувати трамвайними вагонами та 2 – складовими поїздами, які експлуатуються на даному підприємстві, з додержанням розкладу, режимів руху, що забезпечують економію електроенергії, правила безпеки руху в депо і на лінії з урахуванням особливостей водіння в осінньо-зимовий період; здійснювати зчеплення і розчеплення 2 – складових поїздів під час буксирування і керування поїздом, що буксирується; перевіряти технічний стан і виконувати роботи з технічної підготовки вагона (поїзда) перед виїздом на лінію і після повернення в депо; оцінювати придатність вагона (поїзда) до експлуатації перед виїздом на лінію; оформляти поїзну документацію і заявки на усунення несправностей вагона (поїзда), оцінювати якість їх виконання; визначати несправність агрегату, вузла на лінії і приймати рішення про можливість подальшої експлуатації вагона (поїзда); усувати дрібні експлуатаційні несправності, що виникли під час роботи на лінії і не вимагають розбирання механізмів; брати участь у технічному обслуговуванні вагонів (поїздів); візуально визначати в процесі руху несправності спецчастин контактної мережі і рейкового полотна; контролювати дотримання правил посадки і висадки пасажирів, навантаження і розвантаження вантажів; оголошувати з використанням радіоустановки назви пунктів зупинки, порядок оплати за проїзд; оцінювати дорожні обставини у разі виникнення несправностей вагона (поїзда), рейкового полотна, контактної мережі і вживати заходів щодо запобігання або усунення аварії і затримок руху інших транспортних засобів; вибирати слушний момент для закривання дверей і рушання з місця на зупинках в умовах часу «пік», знаходити засоби впливу на пасажирів, спрямовані на запобігання конфліктів і підвищення рівня культури обслуговування.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

          Повинен:

 

5. Вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Міський регулярний електротранспорт.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.