Виробнича практика

Після набутих теоретичних знань на базі Центру  слухачі проходять виробничу практику на підприємствах та організаціях області. Кращих випускників роботодавці працевлаштовують на своїх підприємствах. Тісно налагоджена співпраця з роботодавцями: ТзОВ «АЙПІЄ – Л» (ринок «Південний»), ТзОВ «ПАККО-Холдинг» – мережа супермаркетів «Вопак»,  супермаркетами «СІЛЬПО», ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Львівський холодокомбінат» та іншими підприємствами і організаціями  області.

zvar6                                                                clip_image0022

Згідно « Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N992,слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження виробничого навчання або виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг виконують роботи безпосередньо на робочих місцях підприємств, будівельних об’єктах, полях, фермах у складі навчальних груп, учнівських бригад або індивідуально.

Виробниче навчання проводиться з метою закріплення одержаних первинних навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування прогресивних форм організації праці, здобуття необхідних практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт.

Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, спеціальностей та спеціалізацій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Виробниче навчання та виробнича практика слухачів професійно-технічних навчальних закладів повинні проводитися на базі кращих виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології.

Виробниче навчання та виробнича практика слухачів організуються і проводяться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, та інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку.
Для керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою залучаються досвідчені інженерно-технічні працівники і
кваліфіковані робітники підприємств.