Загальна інформація про ЦПТО

 Зіновій Вантух  -  директор Львівського центру ПТО ДСЗ,   Роман Бубняк - заступник директора з НМР;   Наталія   Макогін- головний бухгалтер.
 
Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості   (надалі – Центр) створений відповідно до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.12.2008 р. № 80, наказу Державного центру зайнятості від 20.01.2009 р. № 4 «Про створення навчальних закладів державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях» і наказу Львівського обласного центру зайнятості від 24.02.2009 р. № 22 «Про створення Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».Це державний професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного рівня, що підпорядковується Державному центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. Його засновник – Львівський обласний центр зайнятості.

Центр діє на підставі Статуту. Його головне завдання – організація професійного навчання дорослого населення задля задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Враховуючи перспективний розвиток вітчизняного виробництва, Центр здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, котрі зареєстровані в державній службі зайнятості, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб (на договірній основі) за технологічно складними робітничими професіями відповідно до отриманих ліцензій.

Професійна освіта доступна кожному

У Львівському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості слухачами можуть бути, як безробітні, зараховані на навчання за направленням служби зайнятості, так і особи, що навчаються за кошти підприємств, організацій, установ або за власні.

За направленням служби зайнятості безробітні вчаться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, у період професійного навчання служба зайнятості відповідно до чинного законодавства надає людям матеріальну допомогу по безробіттю, що була їм попередньо призначена, компенсує витрати на проїзд, забезпечує проживання у гуртожитках.

Ще одним важливим фактором є безперервне формування груп слухачів та індивідуальний підхід до навчання залежно від рівня знань, умінь, можливостей, базової підготовки.

Навчання проводиться за курсовою формою, що дає можливість безробітним за стислий термін опанувати фах або підвищити свою кваліфікацію. В залежності від складності професії тривалість навчання становить від одного до дев’яти місяців.

Слухачі можуть навчатися як у групах, так і за індивідуальними навчальними планами і програмами, розробленими за участю роботодавців.

Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка, а при короткотерміновому підвищенні кваліфікації – посвідчення про підвищення кваліфікації за напрямом.

У центрі працюють за договорами ЦПХ високопрофесійні викладачі та майстри, які використовують сучасні методики навчання. До викладання також залучаються провідні спеціалісти і керівники підприємств, установ та організацій, які мають вищу освіту, відповідну кваліфікацію і досвід педагогічної роботи.