Освітні послуги

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

Касир торговельного залу

Електрогазозварник

Ліцензії:     

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

 Стан виконання плану роботи   Львівського  центру ПТО  ДСЗ  за 2015 рік.

Пріоритетні завдання навчального центру в 2015 році були  спрямовані на ліцензування нових професій, покращення матеріально-технічної бази, організацію та забезпечення навчально-виробничого процесу, покращення якості освітніх послуг, використання сучасних інноваційних технологій при підготовці та підвищенні кваліфікації слухачів, збільшення переліку підприємств для проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики, покращення співпраці з роботодавцями.

Ліцензування нових професій проводилося, виходячи з потреб підприємств та організацій міста Львова і області. Зокрема, на замовлення Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» ліцензовано професії «Водій трамвая», «Водій тролейбуса». Для підготовки слухачів за цими професіями отримали Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв – серія ДДАІ №003065 від 03.09.2015, виданий  Департаментом ДАІ Міністерства внутрішніх справ України. В 2015 році розпочалося навчання 11 водіїв трамвая та 11 водіїв тролейбуса. Групи були сформовані із числа безробітних, скерованих Львівським міським центром зайнятості, а також Краматорським міським центром зайнятості Донецької області (2 особи). Навчання проводиться у тісній співпраці та з використанням матеріально-технічної бази ЛКП «Львівелектротранс» відповідно до укладених договорів.

Враховуючи звернення Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації та Львівського обласного управління водного господарства, ліцензували професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 (підготовка, перепідготовка), а також підвищення кваліфікації працівників цієї професії за 9 іншими категоріями. Для забезпечення навчання трактористів-машиністів Львівський ЦПТО ДСЗ зареєстровано в Державній інспекції сільського господарства як навчальний заклад, що займається підготовкою трактористів-машиністів. Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, навчання проводиться в районах області на базі діючих навчальних закладів. В 2015 році розпочалося навчання двох груп трактористів-машиністів – в Перемишлянському районі на базі Перемишлянського професійного ліцею і в Сокальському районі – на базі Сокальського професійного ліцею. Виробнича практика буде проводитись на базі розвинутих підприємств агропромислового комплексу області, що дасть змогу здобути практичні навики роботи на сучасній сільськогосподарській техніці.

Організовано навчання операторів котельні та машиністів (кочегарів) котельні, які були ліцензовані в кінці 2014 року. Для організації навчального процесу закуплені стенди та наочні засоби, залучені кваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання.

В цілому в 2015 році заплановані обсяги з ліцензування нових професій виконані на 80%. Львівським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості було подано на розгляд Регіональної експертної ради пакет документів на ліцензування професій: перукар (перукар-модельєр), візажист, манікюрниця. Однак, через відсутність необхідних площ для облаштування навчальних кабінетів та майстерень комісією було відхилено пакет документів (ліцензійну справу). На даний час досягнута домовленість і готується пакет документів щодо оренди приміщень площею 400 м² в Львівському міському центрі зайнятості, закуплено необхідне обладнання для облаштування навчальних майстерень, підготовлені документи для отримання ліцензій.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку навчального центру в 2015 році було впровадження та  удосконалення інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій в навчально-виробничий процес. Для доступного викладення матеріалу у Центрі широко використовуються комп’ютерний клас, мультимедійна техніка із проекторами, проекційними екранами та акустичними системами, якими обладнані всі навчальні кабінети.  Це дає змогу проводити навчання із використанням фільмів, слайдів, презентацій. На захисті бізнес-планів  майже кожен слухач, який   проходить навчання за напрямом «Основи підприємницької діяльності», використовує мультимедійний проектор,  презентуючи свій бізнес-план  у програмі Pover Point.

Інноваційні форми та методи навчання сприяють  формуванню активного, самостійного, творчого мислення слухачів, свідомому  переходу в самостійне навчання, «навчання впродовж життя». Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Навчальний процес відбувається  за умови постійної, активної взаємодії всіх слухачів, включаючи в себе чітко спланований очікувальний результат навчання. Цьому сприяють проведення уроків-диспутів, різноманітних форм дискусій та інше. Добре зарекомендували себе  такі методи навчання як «Карусель», «Обери позицію», під час яких  слухачі навчаються приймати конкретні рішення у проблемних ситуаціях, «Прес», який розвиває вміння  формулювати висловлення з певного дискусійного питання у стислій виразній формі, «Спільний проект», де слухачі у групах працюють над виконанням  різних завдань однієї теми. Ефективність таких  методів досить висока, дозволяє зрозуміти і засвоїти певну тему, дає можливість слухачам  висловлювати свою точку зору, аргументувати та відстоювати  свою думку, узагальнювати та робити висновки.

Широко практикується проведення лабораторно-практичних занять, на яких  слухачі, отримуючи навчальну інформацію, розвивають спеціальні вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність та самостійність. Досвідчені майстри виробничого навчання передають свій досвід у формах: інструктажу (роз’яснення та демонстрація методів роботи досвідченими працівниками),  наставництва (передача  знань, умінь досвідченої, компетентної людини менш досвідченій методом співбесід, консультацій, ускладнюючих завдань), майстер-класів.

У 2015 році успішно продовжилася співпраця з Фондом Горста Рогуша (Німеччина). В рамках співпраці працівники ЦПТО Сапрука О.Й. та Доскуч Л.В. взяли участь в програмі підготовки тренерів з метою охоплення більш широкого кола слухачів тренінгом “Успіх можна спланувати”. Програма тренінгів для тренерів буде продовжена в 2016 році.

В рамках цієї співпраці також проведено навчання 42 осіб з числа безробітних за експериментальною навчальною програмою “Досягнення успіху в підприємницькій діяльності через розвиток само мотивації”. 40 учасників успішно завершили навчання та розпочали власну справу. Серед бізнес-ідей, які втілювалися в життя, були як звичні для регіону (зелений туризм, фермерська діяльність, торгівля) так і досить незвичайні (відкриття кав’ярні – книгарні, вуличного кулінарного кафе, міні- сироварні тощо).  Через декілька місяців після закінчення навчання в  одній з груп  було проведено опитування. Його результати свідчать про позитивне сприйняття учасниками як самого матеріалу так і його викладання, а також вдале поєднання курсу “Успіх можна спланувати” та “Основи підприємницької діяльності”. Позитивну оцінку техніки навчання отримала робота викладачів ЦПТО.  Про це свідчать також відгуки, які залишають випускники курсів цільового призначення.

Інформація                  

про  діяльність Львівського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості

в другому кварталі 2015 року 

Діяльність  Львівського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості в першому кварталі 2015 року  була спрямована на забезпечення якісного навчання зареєстрованих безробітних, ліцензування нових робітничих професій. Протягом  липня-грудня  цього року професійне  навчання в центрі проходили  1221 слухачів (в першому кварталі минулого року – 918 осіб), з них професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації – 113 осіб, навчалися на курсах цільового призначення – 1108 осіб.

Професійне навчання в звітному періоді здійснювалося за 7 робітничими професіями та  10   тематиками курсів цільового призначення, всього навчалося  46  груп слухачів, з них 9 за робітничими професіями.

Протягом липня-грудня  цього року в навчальному центрі проходили професійне навчання 12 зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. Штатним психологом навчального центру надавалася   психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам та іншим слухачам. Всього за участю психолога надано 74 психологічні послуги, з них 15 групових та 20 індивідуальних психодіагностик, 39 консультацій. Проводилися тренінгові заняття в 2 групах, корекційна робота з 2 слухачами на зниження рівня тривожності, агресивності та подолання страхів, підвищення впевненості в собі.

В першому кварталі 2015 року навчальним центром отримана ліцензія на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв трамваїв та тролейбусів, підготовлено пакет документів з ліцензування професії «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1 та підвищення кваліфікації за 9 іншими категоріями. На даний час за цією професією є позитивний висновок Державної акредитаційної комісії МОН України, орієнтовний термін отримання ліцензії – початок травня цього року.

Проте, на даний час в роботі навчального центру є ряд проблемних питань, що потребують невідкладного вирішення. Зокрема, для ліцензування раніше запланованих професій  «Перукар», «Манікюрниця», «Візажист», «Муляр», «Штукатур», «Агент з організації туризму», «Адміністратор» необхідно вирішити питання забезпечення центру навчальними приміщеннями та виробничими майстернями, де можна би було встановити вже придбане для навчальних цілей обладнання.

Проблемним залишається  питання кількісного складу скомплектованих навчальних  груп. За кількісним складом оптимальними є групи, в яких налічується не менше ніж 15 осіб. В першому кварталі 2015 року середня чисельність слухачів в групах з підготовки робітничих професій  була 13 осіб.

Основні досягнення навчального закладу за січень-грудень  2014 року :

Львівський центр ПТО ДСЗ підготував  212  кваліфікованих робітники за професіями:

Підвищили кваліфікацію на курсах цільового призначення 2178  особам.

За кошти юридичних осіб підвищили кваліфікацію 31 особі  за напрямом «Технології комп’ютерної обробки інформації», 60 особам  за напрямом “Основи охорони праці на підприємстві”, 1 слухачеві за напрямом “Основи підприємницької діяльності”.

У навчально-виробничий процес надалі  впроваджуються  інноваційні форми  та методи навчання, сучасні виробничі технології.  Зокрема, моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. При таких підходах навчальний процес відбувається  за умови постійної, активної взаємодії всіх слухачів, включаючи в себе чітко спланований очікувальний результат навчання.

Викладачі  часто свої уроки будують на  моделюванні певних ситуацій, надаючи  слухачам можливість висловити свої думки, вступаючи у дискусію із іншими слухачами,   використовують різноманітні методи навчання. зокрема, метод «Карусель», «Обери позицію», де  слухачі вчаться приймати конкретні рішення у проблемних ситуаціях, проводяться  уроки-диспути та ін.  Ефективність таких  методів досить висока, дозволяє зрозуміти і засвоїти певну тему.

Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій в навчально-виробничий процес.

Для якісного навчання слухачів викладачами Центру впроваджуються сучасні інноваційні технології.glebova2

Технологія розвивального навчання використовується викладачами для формування активного, самостійного творчого мислення слухачів  на основі поступового переходу в самостійне навчання, «навчання впродовж життя».

Для доступного викладення матеріалу у  Центрі широко використовуються мультимедійна техніка із проекторами, електронні підручники, інтерактивна дошка (комп’ютерне, інформаційне навчання).

На лабораторно-практичних заняттях  слухачі, отримуючи навчальну інформацію, розвивають спеціальні вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність та самостійність.  На уроках теоретичного і виробничого  навчання використовуються елементи  рольової гри, де слухачі вчаться приймати конкретні рішення у проблемних ситуаціях; уроки-диспути.

Виробниче  навчання  слухачів здійснюється на сучасному обладнанні. Були закуплені для слухачів, які навчаються за професією «Електрогазозварник», «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»: дриль електричну, кутошліфувальну машину, бензопилу, електропилу ланцюгову, зварювальний апарат аргоно – дугової зварки, генератор ацетиленовий, апарат зварювальний постійного струму , бак для води накопичувальний,  перфоратор, котел електричний настінний, дизель-генератор.

Досвідчені майстри виробничого навчання передають свій досвід у формах: інструктажу (роз’яснення та демонстрація методів роботи досвідченими працівниками),  наставництва (передача  знань, умінь досвідченої, компетентної людини менш досвідченій методом співбесід, консультацій, методом ускладнюючих завдань), майстер-класів.

 

licenz_str1-web