Форми навчання

Форма навчання – денна

У Центрі проходить професійно-технічне навчання за професіями: «Електрогазозварник», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», “Продавець продовольчих товарів”, “Продавець непродовольчих товарів”, “Касир торговельного залу”, а також проводяться курси цільового призначення за напрямами: «Основи підприємницької діяльності»,  «Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських машин», «Особливості приготування страв у загальноосвітніх навчальних закладах», “Технології комп’ютерної обробки інформації”, “Нові технології виробництва цегли”, “Дотримання безпечного ведення робіт на лінії з виробництва морозива”, “Сучасні технології бухгалтерського обліку в комунальному господарстві”, “Основи трудового законодавства та безпека життєдіяльності на підприємствах (установах,організаціях) та ін.

Курси цільового призначення – один з різновидів підвищення кваліфікації безробітних. Вони проводяться у навчальному закладі або на підприємстві з метою вивчення сучасних технологічних процесів, нового обладнання, устаткування, виробів, матеріалів, послуг, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, а також з метою прискореного оволодіння навичками виконання окремих видів робіт на сучасному обладнанні. Це зацікавлює слухачів, оскільки вони мають змогу підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку праці за короткий термін часу.

У навчально-виробничий процес  впроваджуються  інноваційні форми  та методи навчання, сучасні виробничі технології.  Зокрема, моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. При таких підходах навчальний процес відбувається  за умови постійної, активної взаємодії всіх слухачів, включаючи в себе чітко спланований очікувальний результат навчання.