Дотаційні робочі місця

Нововведення у сфері зайнятості для фірм і компаній

  У новій версії Закону України «Про зайнятість населення» передбачені компенсаційні виплати для роботодавців і стимулювання розвитку підприємництва. Відповідно до частини 3 статті 24 Закону бізнесові структури заохочують до легалізації трудових відносин з найманими працівниками та створення нових робочих місць з гідною оплатою праці. Отримати таку матеріальну підтримку – 50 відсотків фактичних витрат від суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він був сплачений – роботодавець може за умови, якщо розмір заробітної плати на підприємстві сягає понад три мінімальні та буде підтримуватися на тому ж рівні без зменшення штатної чисельності працівників і фонду оплати праці.
 
  Задля розв’язання проблеми зайнятості громадян, котрі недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, статтею 26 Закону передбачена виплата компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на страхування. Така фінансова підтримка може надаватися щомісячно впродовж року за умови працевлаштування безробітних осіб за скеруванням служби зайнятості на нове робоче місце терміном не менше ніж на два роки.
 
  Уже розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ним передбачено, що виплата компенсації буде здійснюватися щомісячно у розмірі нарахованого та сплаченого єдиного внеску працевлаштованої на нове робоче місце особи. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,щоміся ця до 20 числа наступного за звітним перераховуватиме кошти на рахунок роботодавця в сумі фактично сплаченого ним єдиного внеску за працевлаштованих осіб.
 
  Запропонований Порядок буде зручним для багатьох юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, котрі зможуть скористатися компенсаційними виплатами без зайвої бюрократичної тяганини. Підставою для проведення виплат будуть дані Пенсійного фонду України, надані в порядку здійснення обміну інформацією з Державного реєстру між фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
  Нововведення стимулюють розвиток дрібного бізнесу. Якщо суб’єкт малого підприємництва, який провадить діяльність у пріоритетних галузях економіки, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України, працевлаштовує безробітних за направленням територіального органу виконавчої влади на нові робочі місця терміном не менше ніж на два роки, він матиме право на отримання щомісяця компенсації у розмірі фактичних витрат на сплату єдиного страхового внеску за кожного працевлаштованого безробітного, незалежно від його категорії. Наразі згаданий перелік є досить широким, до пріоритетних галузей віднесено 106 видів діяльності.
 
  Роботодавцям-отримувачам компенсаційних виплат варто пам’ятати, що в разі звільнення працівника з їхньої ініціативи до закінчення дворічного терміну від дня працевлаштування, перераховані кошти в повному обсязі повертаються. Але, якщо на звільнене робоче місце приймається інший безробітний такої ж категорії, то виплата компенсації продовжується, її тривалість і термін роботи особи обраховуються сумарно.
 
  Ще одна законодавча новація особливо зацікавила представників місцевих підприємств. Як було зазначено, відповідно до частини 7 статті 31 Закону їм надається можливість зберегти трудові колективи у кризовій ситуації. Зокрема, у разі втрати працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням чи скороченням виробництва продукції, вони за бажанням можуть брати участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах терміну зупинення чи скорочення виробництва. При цьому трудові відносини з працедавцем не припиняються. За підприємствами також зберігається право, у разі потреби, за власні кошти залучати безробітних до тимчасової праці, не створюючи при цьому постійних робочих місць.
 
 
Законодавчі ініціативи для роботодавців
 
 
З 1 січня 2013 року набув чинності новий Закон України «Про зайнятість населення». Задля підвищення рівня зайнятості населення низка законодавчих ініціатив спрямованана створення нових і збереження діючих робочих місць, легалізацію трудових відносин, сприяння розвитку малого підприємництва. Відтепер роботодавці мають право одержувати від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізовуєдержавну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, компенсації, а саме:

 
Нові стимули для роботодавців для працевлаштування безробітних
 
Новим законом передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості упродовж двох років. При цьому право на компенсацію мають роботодавці, у яких відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено упродовж наступного року, однак у випадку звільнення якщо роботодавець не працевлаштовує на це робоче місце іншого безробітного, то він повертає отримані кошти в повному обсязі. Важливим законодавчим нововведенням є стимулювання суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. При цьому працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця. Це стосується суб’єктів малого підприємництва у виробничій сфері.
 
 
КОМПЕНСАЦІЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
 
як альтернатива дотацій на працевлаштування безробітних?
Донедавна роботодавець, створивши нове робоче місце, міг отримувати відшкодування витрат на оплату праці осіб, працевлаштованих за скеруванням служби зайнятості. Що ж тепер, такої можливості нема?
 
  Насамперед, декілька слів щодо працевлаштування на згадані дотаційні робочі місця:

. Від 2001 року 14,6 тисяч безробітних отримали місце праці шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Більшість із них належали до соціально вразливих верств населення або перебували у стані довготривалого безробіття. Тож дотації стали в нагоді всім, і безробітним, у котрих збільшилися шанси працевлаштуватися, і роботодавцям, що фактично цілий рік використовували дармову робочу силу. Водночас недоліком такого способу вирішення проблеми була певна складність процесу, пов’язана з упорядкуванням документації, перевірками тощо. Ці перепони відлякували керівників підприємств, звужували коло зацікавлених, а тому знайти працедавців усім, хто того потребував, не вдавалося.
 
Із набуттям чинності з 1 січня 2013 року нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» можливості скористатися державною підтримкою з мінімальними зусиллями з’явилися у багатьох роботодавців. Отримати компенсацію зможе кожен, чия діяльність відповідає нескладним вимогам і хто працевлаштує безробітних за скеруванням служби зайнятості. Така норма визначена статтями 26 і 27 Закону.
 
Яку саме підтримку держава надає роботодавцеві?
 
  Щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року від дня працевлаштування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного бюджету України для забезпечення молоді, котра здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) або Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, що зареєстрований в установленому порядку як безробітний але котрому, відповідно до законодавства, допомога з безробіття не призначається) у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
 
Поясніть, будь ласка, яким критеріям повинен відповідати роботодавець, аби отримати компенсаційну виплату?
 
  Головне, щоб робоче місце було новим, тобто створеним у результаті діяльності суб’єкта господарювання, збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців) абоbмодернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника.
Роботодавець не повинен мати заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Він також не може бути банкрутом і проти нього не може бути порушена справа про банкрутство.
 
А які категорії безробітних можна працевлаштувати таким шляхом?
 
  Одного з батьків або особу, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), а також дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, особу, котрій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу. На пільги можуть розраховувати й звільнені після відбуття покарання чи примусового лікування, молодь, котра закінчила чи припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу. Преференції мають і особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років та інваліди, котрі не досягли пенсійного віку.
 
Розраховувати на компенсацію можна лише за умови створення нового робочого місця для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці?
 
  Не тільки. Якщо роботодавець – суб’єкт малого підприємництва і провадить діяльність у пріоритетних галузях економічної діяльності, то обмежень щодо категорій працевлаштованих нема – роботу можна запропонувати будь-кому з безробітних, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. При тім треба зазначити, що до переліку пріоритетних галузей, відповідно до проекту, який буде затверджений окремою постановою Кабінету Міністрів України, віднесені майже всі основні галузі економічної діяльності.
 
Отримуючи суттєву матеріальну допомогу, роботодавець повинен взяти на себе певні зобов’язання. Які саме?
 
  Вони, в основному, пов’язані з наданням гарантій збереження створеного робочого місця. Так, особи працевлаштовуються не менш ніж на два роки. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення цього терміну сума виплачених коштів повертається в повному обсязі залежно від джерела компенсації або ж на його робоче місце за направленням служби зайнятості працевлаштовується
інший безробітний у межах дворічного терміну. До того ж роботодавець не може погіршувати умови праці, встановлені на день працевлаштування.
 
Чи не ускладнять процедуру надання компенсації бюрократичні перепони?
 
  Порядок надання компенсації затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Практично він має заявний характер. Роботодавцеві достатньо лише надіслати до центру зайнятості заяву та довідку встановленого взірця. Все інше справа спеціалістів служби зайнятості, котрі на підставі даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму нарахованого та сплаченого єдиного внеску працевлаштованої на нове робоче місце особи щомісяця, в автоматичному режимі, будуть перечислювати кошти на рахунок роботодавця в сумі фактично сплаченого ним єдиного внеску за працевлаштованих осіб.
 
Тож можна вже подавати заяву?
 
  Наразі ні, позаяк ще не затверджений порядок надання компенсації. Одначе, фахівці служби зайнятості вже сьогодні розпочали підготовчі роботи й повідомляють роботодавців про можливість скористатися державною підтримкою і поліпшити справи у підприємницькій діяльності.

Підготувала Олена ЛЕПЕТЮХ, головний спеціаліст відділу організації надання послуг роботодавцям Львівського обласного центру зайнятості.
 
 
Ваучери на навчання для осіб віком «45+»
 
  Як зазначено у ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення», особи віком понад 45 років із страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримки їхньої конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість такого ваучера встановлюється в межах суми оплати за навчання, але не вище ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатнихосіб і відшкодовується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Особа може самостійно обирати професію чи спеціальність для перепідготовки або підвищення кваліфікації з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також навчальний заклад, в якому бажає навчатися.
 
Для підвищення конкурентоспроможності краян
 
  Одним із нововведень Закону України «Про зайнятість населення», який вступив у дію 1 січня 2013 року, є видача особам віком понад 45 років ваучерів для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Про це, зокрема, йдеться у статті 30 Закону. Уже розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, в якій визначено механізм та умови видачі таких документів територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, ваучерів. Право на одноразове отримання ваучера мають безробітні або зареєстровані безробітні віком понад 45 років, страховий стаж котрих становить не менш як 15 років. Таким чином до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку держава сприяє їхній конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, що є пріоритетними у певних сферах економічної діяльності.
 
  У новій редакції Закону виокремлені поняття «безробітний» і «зареєстрований безробітний». Так, безробітним вважається особа віком від 15 до 70 років, котра через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. Під словосполученням «зареєстрований безробітний» розуміється особа, котра зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, як безробітна, готова та здатна приступити до роботи.
 
  Варто підкреслити, що ваучер не буде видаватися особам, котрі не досягли визначеного віку, не мають відповідного стажу роботи, а також професійно-технічної або вищої освіти, належать до зареєстрованих безробітних та в період перебування на обліку в територіальних органах за їхнім направленням скористалися правом професійного навчання. Вартість ваучера складатиме загальну суму оплати періоду навчання та не перевищуватиме десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діятиме на момент прийняття рішення про видачу його безробітному. До неї не включаються витрати, пов’язані із забезпеченням проживання безробітного на період проходження професійного навчання, проїзду до населеного пункту, де розташований навчальний заклад і в зворотному напрямку, попереднього медичного та наркологічного огляду.
 
  Особа має право вибрати професію або спеціальність із затвердженого цією постановою переліку, форму та місце навчання. Вона повинна особисто подати паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також заяву, рахунок навчального закладу на оплату вартості навчання із зазначенням у них професії або напряму підвищення кваліфікації, дати початку навчання та його закінчення.
  У випадку, коли отримувач ваучера не приступив до навчання без поважних причин, освітній заклад повинен повернути одержані кошти територіальним органам. Водночас, якщо безробітний без поважних причин, підтверджених документально, не завершив навчання, він відшкодовує його вартість.