Методичні матеріали

  n3

 В 2014 році педагогічним колективом ЛЦПТО було розроблено та розтиражовано методичні рекомендації щодо розробки бізнес – плану з предмета «Бізнес – планування у малому підприємництві» для слухачів курсів цільового призначення «Основи підприємницької діяльності». Прийняли також активну участь в розробці «Методики конструювання тестів для визначення результатів професійного навчання у центрах професійно – технічної освіти державної служби зайнятості», які видані Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

metod_zag

Методичне забезпечення навчального процесу включає: державні стандарти професійно–технічної освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, програми виробничого навчання тавиробничої практики, підручники та навчальні посібники, інструктивно–методичні матеріали практичних і лабораторних занять, методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

Центр уклав договір з ДКП «Облбібколектор» для закупівлі навчально–методичної, довідкової літератури. Також планується створити бібліотеку, читальний зал, де слухачі курсів зможуть отримати необхідну для них інформацію. У подальших планах створення електронної бібліотеки, за допомогою якої можна оперативно відшукати необхідні матеріали для навчальних цілей.