Правила прийому

ПРАВИЛА
прийому до Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

•         До Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленням міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості, а також особи, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій, та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають повну чи базову загальну середню освіту, або освіту для оволодіння робітничими професіями за наявності медичної довідки за формою, установленою чинним законодавством та медичної довідки/сертифікату при зарахуванні на навчання за професією, для набуття якої, відповідно до чинного законодавства вимагається психіатричний чи наркологічний огляд.

•         Безробітні громадяни України, які направлені міськими, районними та міськрайонними у містах центрами зайнятості, користуються рівними правами при вступі до Центру.

•         Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах при вступі до центру користуються рівними правами з громадянами України. Права інших іноземців на здобуття професійно-технічної освіти регулюються чинним законодавством.

•         Обмеження допускаються за медичними та віковими, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Зарахування на навчання інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

•         Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною формою навчання та при необхідності за індивідуальною формою. Слухачі зараховуються до Центру без вступних випробувань. Зарахування до центру оформляється наказом директора Центру.

•         Центр протягом 5 днів з початку навчального процесу направляє центру зайнятості підтвердження про прийом безробітного на навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір – копію наказу про зарахування на навчання.

•          Витрати, пов’язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

•          Центр протягом 5 днів від початку навчання за професією та протягом 1 дня від початку навчання за курсами цільового призначення доукомплектовує групи слухачів, скерованих у Львівський центр ПТО ДСЗ.

•          Особи, які з різних причин не завершили навчального курсу, але за результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання документа встановленого зразка про присвоєння робітничої кваліфікації.

•          У випадку припинення професійного навчання без поважних причин слухачі, скеровані на навчання центрами зайнятості, згідно з чинним законодавством повинні відшкодувати державній службі зайнятості всі витрати на їх навчання.

•          У випадку пропусків занять слухачем, який скерований на навчання службою зайнятості, більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальної програми, навчальний заклад письмово повідомляє про це службу зайнятості і вирішує з нею питання щодо відрахування слухача.

•          Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій, приватних осіб та за власні кошти, є заява особи та укладений договір між нею і Центром, в якому визначається порядок надання послуг, розмір та терміни оплати на надану послугу згідно з наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» № 736/902/758 від 23.07.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1196/18491 від 30.11.2010.

Перелік необхідних документів для слухачів,

які навчатимуться за професіями  «Водій тролейбуса» «Водій трамвая»

(термін навчання- 5,5 міс.)

  1. Свідоцтво про народження  (більше 21 року)
  2. Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
  3. Оригінал та ксерокопія документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою ПІБ, року та місця народження, тощо);
  4. Посвідчення водія (у разі наявності);
  5. Фото  кольорове 3,5х4,5 (4шт);
  6. Медична довідка встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом категорії Т;

Проживанню скерованих слухачів сприяє   Львівський обласний центр зайнятості,

контактний телефон (032) 233 63 89.